Pijnacker – Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. 

“Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving”, dat zei minister-president Mark Rutte vanavond.

“Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.”

Voorspelbaarheid
Rutte: “Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.”

Vervolg
“De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden”, aldus Rutte.

 

De maatregelen

Groepen:
– Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag.
– In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
– Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
– Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:
– Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
– Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
– In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
– Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk

Uitgezonderd zijn:
– Hotels voor hotelgasten
– Uitvaartcentra
– Luchthavens voorbij de security check
– Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
– Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

– Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
– Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd. Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
– Markten voor levensmiddelen
– Beurzen en congressen
– Bioscopen en theaters

– Wedstrijden
– Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

– In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
– Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
– Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn:
– Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
– Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
– Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
– Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:
– Reis zo min mogelijk
– Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
– Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
– Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken