Pijnacker – Woensdagochtend 3 maart is er aan de Oude Klapwijkseweg in Pijnacker een kraan tijdens werkzaamheden weggezakt.

Het bouwval is gelegen aan het fietspad Hofpad tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs en de Oude Klapwijkseweg.

Doordat de kraan was weggezakt kwam deze vrij diep in de grond te staan. Ondanks pogingen van werklieden om de kraan zelfstandig eruit te trekken hadden zij toch hulp nodig van een andere kraan.

De werklieden zullen naar verwachting nog wel enige tijd bezig zijn met het stutten van de grond om het vehikel uit zijn penibele situatie te halen.

Naar alle waarschijnlijkheid is de kraan weggezakt door de verzadiging van de grond.