Gemeente Zoetermeer stuurt erop aan dat de A12 tijdens de kerstvakantie enige tijd zal worden afgesloten om de Nelson Mandelabrug te kunnen ontmantelen. Dit is duidelijk geworden tijdens een persuurtje. De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer kan uiterlijk 15 januari weer in gebruik worden genomen. De brug wordt voor een deel ontmanteld.

Het brugdeel over de rijksweg A12 verdwijnt in zijn geheel, dus inclusief de glazen overkapping. De brugdelen over het spoor en de Zuidweg krijgen ondersteuning en worden daardoor gestabiliseerd.

Met ingang van 2 december 2022 is de Nelson Mandelabrug afgesloten voor al het verkeer. Deze beperking is door de gemeente ingesteld uit oogpunt van veiligheid, na een uitgebreid onderzoek naar eerder geconstateerde scheuren in de brug. Rijkswaterstaat adviseert de gemeente en heeft aangegeven dat maatregelen nodig zijn. Eerder adviseerde Rijkswaterstaat 1 januari als deadline voor maatregelen omdat de scheuren temperatuurgevoelig zijn. Rijkswaterstaat acht nu 15 januari 2023 mogelijk als uiterste deadline voor het nemen van maatregelen, mits de brug continu wordt gemonitord en het calamiteitenplan van kracht blijft.

Er zijn verschillende maatregelen onderzocht voor de aanpak van de Nelson Mandelabrug: het vergaand ontmantelen van de brug, het verwijderen van de kap en het ondersteunen van de brug. Dit leidde vandaag tot het collegebesluit om het brugdeel boven de A12 te verwijderen en overige delen te stabiliseren.

Het college heeft het besluit genomen om zo snel mogelijk een ondersteuningsconstructie aan te brengen onder een deel van de Nelson Mandelabrug en de kap en het brugdek boven de A12 te ontmantelen. De planning is dat dit uiterlijk 15 januari gereed is. Om de verbinding te herstellen komt over de A12 een vervangend brugdeel.

De scheurvorming in de brug wordt continu gemonitord en de alarmering blijft bestaan zodat, indien nodig, Rijkswaterstaat en alle andere partijen tijdig gewaarschuwd kunnen worden als zich veranderingen voordoen.