Zoetermeer – De gemeente start met de voorbereiding voor het ontmantelen van de kap op de Mandelabrug. Aanleiding is het concept spoedadvies van Rijkswaterstaat om voor 1 januari maatregelen te treffen.

Er is uitvoerig gesproken met Rijkswaterstaat, ProRail en alle andere partners. Vooruitlopend op een definitief advies ontving de gemeente al een concept spoedadvies van Rijkswaterstaat. Experts hebben de rapporten beoordeeld en zien de situatie als stabiel en beheersbaar genoeg om de wegen onder de brug open te houden en de brug te laten gebruiken door voetgangers en fietsers. Naast deze geruststellende mededeling stelt Rijkswaterstaat ook dat op zeer korte termijn – vóór 1 januari – maatregelen nodig zijn. “Het college is ontzettend blij met de voortvarendheid waarmee Rijkswaterstaat, ProRail en de TU Delft te werk zijn gegaan. Gelukkig beoordelen de experts de situatie als stabiel en beheersbaar genoeg voor dit moment.” stelt wethouder Marijke van der Meer (Openbare Ruimte).

Ontmantelen

Voor 1 januari 2023 moeten er maatregelen worden getroffen. “In de komende dagen bepaalt het college of we de Mandelabrug vergaand gaan ontmantelen of dat we de kap verwijderen en de brug met een andere constructie veilig houden.” licht wethouder Van der Meer toe. In beide gevallen moet de kap verwijderd worden. Omdat er weinig tijd is om alle werkzaamheden voor 1 januari af te ronden, start de gemeente vanaf maandag met de werkzaamheden om het weghalen van de kap mogelijk te maken. Daarom blijft de Mandelabrug gesloten.

Mandelabrug blijft gesloten

Fietsers, wandelaars en andere gebruikers hebben geen toegang tot de brug. Zij worden omgeleid via een alternatieve route. Ook blijft treinstation Zoetermeer onbereikbaar evenals tramhalte Driemanspolder en bushalte Mandelabrug. De gemeente treft in samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat maatregelen voor een tijdelijke verbinding tussen Rokkeveen en Centrum en een tijdelijke ontsluiting van het openbaar vervoer.

Samen met Rijkswaterstaat en het openbaar vervoer doet de gemeente er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de inwoners en de reizigers.